نظر امام خامنه ای پیرامون عوامل موثر در پذیرش قطع نامه 598

یاد اوری نقش برخی مسئولین در پذیرش جام زهر توسط امام راحل

بازنشر این سخنان از این رو حائز اهمیت است که حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در سخنان اخیر خود مدعی شده است امام پس ازگذشت مدتی پذیرش جام زهر به وی گفته است چه خوب شد که قطع نامه را پذیرفتیم.

تحریف تاریخ در هنگامه ایجاد فاصله میان نسل های فعلی و بعدی موجب میشود تا در صورت انتقال غیر صحیح تاریخ موجب تغییر هویت انقلاب شود.