بصیرت هسته ای

بخشی از مناظره مهدی محمدی و الیاس حضرتی

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x