سوال سخت رامبد جوان از رهبر انقلاب.

سوال رامبد جوان که در دیدار سال 1377 که مناسبت روز جوان با رهبر انقلاب دیدار داشتند از ایشان سوال میکند. سئوالی که رهبری آنرا سوالی خوب اما سخت خطاب کرد.