سوال سخت رامبد جوان از رهبر انقلاب.

612
02 آذر 1394

سوال رامبد جوان که در دیدار سال 1377 که مناسبت روز جوان با رهبر انقلاب دیدار داشتند از ایشان سوال میکند. سئوالی که رهبری آنرا سوالی خوب اما سخت خطاب کرد.

فیلمخندوانهرامبد جواندیدنیجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x