رزمایش بزرگ دریایی ولایت 94

رزمایش بزرگ دریایی ولایت 94 را در بهمن ماه به مرحله اجرا در می آوریم.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x