رزمایش بزرگ دریایی ولایت 94

151
02 آذر 1394

رزمایش بزرگ دریایی ولایت 94 را در بهمن ماه به مرحله اجرا در می آوریم.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x