گروه پزشکان بیمارستان به دوش به نام نورآوران

نوآوران ، يه ايده زيبا و انسان دوستانه است که با کمک پزشکان و مردم خير اجرايي شده، تمام هزينه هاي اين طرح توسط خيرين پرداخت می شود و حتي پزشکان و متخصصان مبلغي رو دريافت نمي کنند.