قتل وحشیانه یک دختر فلسطینی در نابلسِ کرانه باختری

قتل وحشیانه یک دختر فلسطینی در نابلسِ کرانه باختری