عشق و ارادت پیرمرد معلول به امام حسین (ع)

پیرمرد معلول عراقی از استان میسان به عشق امام حسین (ع) در آئین راهپیمایی اربعین حسینی به صورت چهار دست و پا عازم کربلا شده است.