آیا پوتین با خودروی زرهی فوق پیشرفته‌ خود به تهران می‌آید؟

رئیس جمهور روسیه در اغلب سفرهای خارجی، خودروی زرهی و فوق امنیتی خود را همراه می‌برد.