انواع پشیمانی (علی محبی )

گاهی انسان دچار پشیمانی می شود
اما بعضی پشیمانی ها قابل جبران ولی بعضی قابل جبران نیست و ...

مذهبیاز چه چیزی پشیمانیدایا قابل جبران هست

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x