طراحی پوستر تبلیغی داعش در مدرسه آمریکایی

113
02 آذر 1394

معلم مدرسه‌ای در آمریکا، در اقدامی بحث برانگیز از دانش آموزان خواست یک پوستر تبلیغاتی برای گروه تروریستی داعش طراحی کنند!

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x