طراحی پوستر تبلیغی داعش در مدرسه آمریکایی

معلم مدرسه‌ای در آمریکا، در اقدامی بحث برانگیز از دانش آموزان خواست یک پوستر تبلیغاتی برای گروه تروریستی داعش طراحی کنند!

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x