تصاویری از داخل هتل "رادیسون بلو" مالی در پی حمله القاعده

شبکه اسکای نیوز تصاویری انحصاری را از داخل هتل "رادیسون بلو" در پایتخت مالی منتشر کرد.