تصاویری از داخل هتل "رادیسون بلو" مالی در پی حمله القاعده

شبکه اسکای نیوز تصاویری انحصاری را از داخل هتل "رادیسون بلو" در پایتخت مالی منتشر کرد.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x