اجرای نمایش شهدای غواص در آب/ پارک دانشجو میزبان نمایش دریادلان

نمایش دریادلان به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین شفیعی در حوض بزرگ پارک دانشجو در حال اجراست. دریادلان جدیدترین نمایش کارگاه تئاتر خیابانی ایران است که انتظار مادری را برای یافتن فرزندش روایت می‌کند.