حمل جنازه حجاج با کامیون!

169
02 آذر 1394

مسئولان سعودی برای خروج جنازه حجاج از منا، از کامیون استفاده کردند.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x