رسوایی دیگر برای آل سعود/ قتل‌ عام مسلمانان در نزدیکی خانه‌ خدا

عده‌ای جان ندارند، عده‌ای نفس نفس می‌زنند و عده‌ای با چشمان گریان به دنبال دوستان و بستگان خود می‌گردند؛ غافل از اینکه آل سعود از پشت پنجره شیشه‌ای نظاره‌گر قتل عام مسلمانان است.