عکس‌های متفاوت رزمندگان در سطح شهر تهران

تصاویر متفاوت و کمتر دیده‌‌شده‌ از رزمندگان دفاع مقدس تحت عنوان پروژه «جهاد ادامه دارد» در سطح شهر تهران به نمایش گذاشته شد.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x