خاطرات منتشر نشده مادر و پدر سه شهید

137
02 آذر 1394

مادر و پدر سه شهید دوران دفاع مقدس که خود نیز از دنیا رفته‌اند، در ویدئوی پیش رو از خاطرات فرزندان شهیدشان می‌گویند.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x