خاطرات منتشر نشده مادر و پدر سه شهید

مادر و پدر سه شهید دوران دفاع مقدس که خود نیز از دنیا رفته‌اند، در ویدئوی پیش رو از خاطرات فرزندان شهیدشان می‌گویند.