از ورود 192 هواپیمای عراقی به آسمان ایران تا پاسخ ایران با عملیات سایه البرز

هواپیماهای عراقی از همان روزهای ابتدایی جنگ حملات گسترده‌ای به مناطق مسکونی کشور کردند.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x