تصاویر هوایی دیدنی از نبرد در سوریه

منطقه جوبر واقع در شرق دمشق از ابتدای تحولات سوریه تحت تصرف نیروهای تروریست قرار گرفته و تا امروز هم آزاد نشده است. از دیروز موج جدیدی از حملات برای بازپس‌گیری این منطقه که در نزدیکی پایتخت قرار دارد، آغاز شده است.