اولین کافه‌کتاب جنوب‌ شرق تهران/ قهوه با طعم کتاب

عادل محبتیان و مرضیه صالحی زوج دانشجویی هستند که برای ترویج فرهنگ کتابخوانی اقدام به تاسیس کافه کتاب دیالوگ در جنوب شرق تهران و منطقه بلوار ابوذر کرده‌اند.