سوختگیری جنگنده‌های روس در آسمان

در این فیلم سوختگیری دو فروند بمب افکن روسی سو – 24 ام بر فراز شهر کالینینگراد از هواپیمای سوخت رسان ال – 78 نیروی هوایی روسیه را مشاهده می‌کنیم.