ابوعزرائیل خطاب به داعش: چرا مثل موش فرار کردید؟

ابوعزرائیل که این روزها به دلیل رجزخوانی‌های مکرر برای داعش به شخصیتی رسانه‌ای تبدیل شده است، در جدیدترین ویدئوی خود که در یکی از مناطق صلاح‌الدین ضبط شده، خطاب به داعشی‌ها می‌گوید: کجایید؟ چرا مثل موش فرار کردید؟