نجات یک دختر از خودکشی

240
02 آذر 1394

راننده اتوبوس با مشاهده دختری که قصد خودکشی از روی یک پل را داشت، با اقدامی به موقع او را نجات داد.

فیلمخودکشیکمدیجالبدیدنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x