دردسر خبرنگاری در مزرعه شترمرغ!

شترمرغ‌ها که تا به حال از نزدیک یک خبرنگار را ندیده بودند، به سمت او را رفتند تا شاید با آن‌ها هم مصاحبه‌ای گرفته شود!