زیر گرفتن جوان فلسطینی توسط صهیونیست‌ها

نظامیان رژیم صهیونیستی پس از زیر گرفتن یک جوان فلسطینی، از امدادرسانی به آن جوان جلوگیری کردند.