پاکسازی مناطقی از سوریه

ارتش سوریه مناطق مرج‌السطان و مناطقی در حومه شرقی دمشق را پاکسازی کردند.