هواپیمای چینی هم به بازار آمد

چین با هدف رقابت با ایرباس و بوئینگ،‌ نخستین نمونه هواپیمای مسافربری تولید خود را به بازار معرفی کرد.