خطای شدید داور روی بازیکن

270
02 آذر 1394

در فیلم پیش رو شاهد خطای شدید داور روی بازیکن خواهید بود.

فیلمبازیکنداورفوتبالدیدنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x