کتک‌ خوردن شمرخوان تعزیه از مردم!

شمرخوان یک تعزیه آن‌قدر تاثیرگذار ایفای نقش کرد که موجب شد فردی او را به شدت کتک بزند!