اعتراض سکوت در نمایشگاه مطبوعات!

خبرگزاری دانشجو در راستای انصراف دسته‌جمعی رسانه‌های مطرح کشور از حضور در نمایشگاه مطبوعات امسال، به شیوه‌ای متفاوت اقدام به اعتراض بر فضای حاکم بر مطبوعات کرده است.