عزاداری منظم و دیدنی آملی‌ها/ اینجا همه برای حسین(ع) گرد هم آمدند

از ساعت 6 صبح با چای تازه‌دم و نان محلی از مهمانان پذیرایی می‌کنند. گروه‌های موسیقی هم که از یک ماه قبل خود را برای اجرا آماده می‌کردند، تمرین‌های خود را ادامه می‌دهند تا آخر شب مجلس دیدنی و دلنشینی برای عزاداری مهیا کنند.