ایران‌خودرو بازپرداخت وام ۲۵ میلیونی را «۴ ساله» کرد!

در حالی که دولت مدت بازپرداخت وام خودرو را ۴ تا ۷ ساله عنوان کرده بود و با تبلیغ روی این موضوع سعی در استقبال مردم از این طرح و فروش خودروها داشت، معاون فروش و بازاریابی ایران‌خودرو اعلام کرد مدت بازپرداخت اقساط ۴ ساله خواهد بود!