سلفی وحشتناک پارکورکار روی آسمان‌خراش

یک پارکورکار با حضور در بالای یک آسمان‌خراش حرکات خطرناکی انجام داد.