آزادی یک روستای کوهستانی در لاذقیه از چنگال تروریست‌ها

یک روستای کوهستانی در استادن لاذقیه سوریه از چنگال تروریست‌ها آزاد شد.