پارکور واقعی در شهر به سبک بازی Assassins Creed

در این فیلم که بر اساس تعقیب و گریز سری بای های Assassins Creed ساخته شده که در آن 4 شخصیت وجود دارد که تو تا از انها جنگجویان صلیبی و دو تای دیگر نیروهای دزموند(فرقه اس سینز ) هستند که وقتی دو یار فرقه اس سینز از دیدن جنایت این دو مامور آگاه می شوند به تعقیب آنها می پردازند و در اخر هم با آنها نبرد کرده و در نبرد پیروز خواهند.
در این فیلم از پارکور باز های واقعا ماهر استفاده شده که در چند ثانیه و یا دقیقه از ساختمان ها بالا رفته و باعث هیجان زده شدن شما خواهند شد.
ال سی سافت وار |http://LCSoftware.ir