صحنه‌های دیده نشده از انتفاضه قدس

از آغاز انتفاضه قدس از اول اکتبر گذشته تا کنون، شمار شهدا به 82 نفر رسیده است.