لحظه وحشتناک سقوط اتوبوس به دره

اتوبوسی در چین با ۲۳ مسافر از مسیر خود منحرف شد و به داخل دره سقوط کرد. در این حادثه یک زن جان خود را از دست داد و سایر مسافران و راننده که به بیرون از اتوبوس پرت شدند، به شدت مجروح شدند.