لحظه حمله به کنسرت پاریس/ موسیقی مرگ داعش برای 100 نفر

در جریان حمله گروه تروریستی داعش به کنسرت گروه آمریکایی در سالن باتاکلان در پاریس فرانسه 100 نفر کشته شدند.