دستگیری یکی از مظنونان حادثه تروریستی پاریس

یکی از مظنونان حادثه تروریستی پاریس در شمال غرب بروکسل توسط پلیس بلژیک دستگیر شد.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x