دستگیری یکی از مظنونان حادثه تروریستی پاریس

102
02 آذر 1394

یکی از مظنونان حادثه تروریستی پاریس در شمال غرب بروکسل توسط پلیس بلژیک دستگیر شد.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x