واکنش فردوسی‌پور به ریختن آب لیوان

در برنامه نود شب گذشته آب لیوان روی میز ریخت و برای لحظاتی برنامه را به حاشیه برد.