حضور گسترده پلیس در خیابان‌های پاریس/ پاریس حال و هوای دمشق گرفت!

نیروهای پلیس فرانسه پس از ناآرامی دوباره در پاریس و زخمی شدن چند پلیس این کشور، در شهر مستقر شدند.