جدیدترین فیلم از تیراندازی امروز پاریس/ فرانسه ناامن‌‌تر شد!

در ساعات اولیه چهارشنبه صبح در محله سنت دنی واقع در شمال پاریس صدای تیراندازی شنیده شد. در پی این اتفاق چندین پلیس فرانسه زخمی شدند.