بازداشت مظنون حوادث پاریس در ترکیه!

ترکیه یک بلژیکی مراکشی‌الاصل را به اتهام همدستی در عملیات تروریستی پاریس دستگیر کرد.