حاج‌احمد به هاشمی: امام به مردم دروغ نگفت

خاطره ای از درخواست هاشمی از سید احمد درباره اعلام خبر فوت امام خمینی