دونقطه، دکتر قدیری ابیانه، می خواهند بترسیم!

دونقطه، دکتر قدیری ابیانه، می خواهند بترسیم!

قسمت ششم «دونقطه» در گفتگو با دکتر قدیری ابیانه، کارشناس مسائل بین الملل و سیاست خارجه منتشر شد.

دکتر قدیری ابیانه میهمان ششمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به بیان دیدگاه های خود پیرامون تاکتیکهای مذاکراتی آمریکایی‌ها پرداخت.

«دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته ای می پردازد.