موشن گرافیک، «سلاح های شیمیایی» یک بام و دوهوای آمریکا

موشن گرافیک، «سلاح های شیمیایی» یک بام و دوهوای آمریکا

درحالی آمریکا در تلاش بود با ژست مقابله با استفاده از سلاح شیمیایی و با اتهام زدن به دولت سوریه، اجماعی بوجود آورده و به این بهانه به یکی از کشورهای عضو محور مقاومت حمله کند که در دورهن جنگ تحمیلی از با آگاهی از استفاده صدام از سلاح های شیمیایی بصورت گسترده، بدون هیچ گونه واکنش به حمایت همه جانبه از رژیم بعث عراق پرداخته بود. علاوه بر این آمریکا بارها قوانین بین المللی درباره ممنوعیت استفاده از سلاح شیمیایی را نقض کرده و از این سلاح های ممنوعه استفاده کرده است. برای نمونه آمریکایی ها در جنگ ویتنام از سلاح ممنوعه شیمیایی "عامل نارنجی" بصورت گسترده علیه این کشور استفاده کردند!