طراحی خطرناک اتاق فکر دولت برای مجلس در قضیه امضای پروتکل الحاقی

246
02 آذر 1394

آیا مجلس بایستی به توافق بد و پذیرش پروتکل موافقت کند؟
پاسخ به این سوال ممکن است دوگانه حضور در مجلس بعد یا جلوگیری از ورود کشور به پرتگاه هولناک خواسته های غرب باشد.اما این دو گانه از دیدگاه منفعلانه ای برخواسته است.حتی اگر این دیدگاه صحیح باشد آیا نماینگان بایستی گندم ری را انتخاب کنند ؟ هرگز
ادبیات فوق یک ادبیات شعاری نیست بلکه برخواسته از تاریخ دقیقی است که 1400 سال پیش رخ داده است و اکنون نوبت به ما رسیده تا در کربلای خود امتحان پس دهیم.
اما دیدگاه فعالانه میگوید میتوان هم از غیرت و شرف ملی دفاع کرد و هم اجازه ورود غرب گرایان به مجلس آینده را نداد
در چه صورت؟ در صورتی که توافق بد در دیدگاه مردم و به تبع آن در دیدگاه نمایندگان فعلی تبدیل به ننگ شود و مردم بدانند داستان از چه قرار است و فرو غلطیدن در پرتگاه هولناک غرب ، دست کشیدن از نصرت و یاری دین اسلام است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x