اعتراف به تبعیض نژادی در امریکا

336
02 آذر 1394

اعتراف به تبعیض نژادی علیه سیاهان در امریکا از مجموعه «اعتراف ماهواره ها علیه غرب» تولید در مجموعه زمانه


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x