تصاویر پخش شده از تلویزیون عراق پس ازعملیات کربلای چهار

تصاویر پخش شده از تلویزیون عراق پس ازعملیات کربلای چهار

تصاویر بسیار دردناک از جان فشانی مردان این سرزمین برای ایران اسلامی تقدیم به مسئولین عزیززززززززز. نفروشید ملت را لطفا ما خون داده ایم