تصاویر پخش شده از تلویزیون عراق پس ازعملیات کربلای چهار

149
02 آذر 1394

تصاویر پخش شده از تلویزیون عراق پس ازعملیات کربلای چهار

تصاویر بسیار دردناک از جان فشانی مردان این سرزمین برای ایران اسلامی تقدیم به مسئولین عزیززززززززز. نفروشید ملت را لطفا ما خون داده ایم

فیلمسیاسینظامیارتشسپاه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x