سخنان انتقادی دکتر رزاقی از سیاست اقتصادی دولت

دكتر ابراهيم رزاقي اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه هیچ امیدی به دولت یازدهم نیست گفت: دولت اقتصاد مقاومتی که از متن قانون اساسی و استقلال اقتصادی است را قبول و اصلاً اعتقاد ندارد. میتوانید متن گفتگو را از اینجا ببینید