25 سال مواضع امام خامنه ای درباره مذاکره، ملت ایران باید بداند چه اتفاقی دارد می افتد

برخی از بیانات و مواضع رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای (حفظه الله) درباره موضوع مذاکره با آمریکا طی حدود 25 سال اخیر.